Het geven van ondersteuning brengt een raar spanningsveld met zich mee: in hoeverre moet iedereen voor zichzelf zorgen? Mijn hele leven heb ik hier voor mijzelf geen moeite mee gehad, een zegen die ik als waardevol heb ervaren. Nu ben ik op het punt dat ik moet leren loslaten, ik kan het leven niet alleen. Tegelijk hecht ik er waarde aan dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die ze maken: het zijn van een goed rentmeester, het goed omgaan met dat wat ons is toevertrouwd. Al met al is het een spanningsveld waar ik geen antwoord op heb en waarin ik me alleen maar afhankelijk kan opstellen. Zowel financieel als in gebed heb ik hulp nodig, mensen die om mij heen staan. Zou u mij willen helpen?

Jezus deed niets alleen. Hij deed wat de Vader Hem opdroeg. Hij maakte geen brood van steen, om in Zijn eigen noden te voorzien. Hij stelde zich in gebed afhankelijk van God en in het dagelijks leven tevens van de hulp van anderen.

Ben ik dan zoals Jezus? Dat is voor mij een stapje te ver, maar in deze aspecten misschien wel: ik weet me afhankelijk van God in alles wat ik doe; ik weet me van mijn naasten afhankelijk om in mijn dagelijks leven ook in de hulp van anderen. Ik weet dat God alles kan geven en ook dat God door anderen kan geven.

Moet die steun door u gegeven worden? Nee. In de eerste plaats ben ik afhankelijk van God. Ook als ik niet rond kom of in de problemen zit ben ik niet zielig. Ik kies namelijk om God te volgen en hoop (lees: weet) dat het goedkomt. Waarom vraag ik uw hulp? Simpelweg omdat ik dat voorbeeld in de bijbel zie, Jezus en de discipelen deden het voor en zij werden door God gebruikt.

Hoe uw ondersteuning er ook uit ziet; het meeleven door nieuwsbrief en/of blog, door mee te bidden of financieel bij te dragen: hartelijk bedankt!

Geef je hier op voor de driemaandelijkse nieuwsbrief

Als je maandelijkse gebedsupdates wil ontvangen, stuur me een bericht

Wilt u mij financieel ondersteunen? Vul dan aub dit formulier in