God is goed

Het duurde wat langer dan gehoopt maar ach, een paar maanden op de eeuwigheid 😉 Graag wil ik nog langer met jullie stilstaan bij het thema ‘God is goed’

Teruggrijpend op mijn laatste bericht: Inmiddels heb ik meer gehoord over wat er in Davao is gebeurd, het leeuwendeel van de reparatie is betaald door een Filipijn die zich geroepen voelde om te geven. Dit soort bedragen zijn niet normaal, gezien de mensen daar helemaal niet veel hebben. Ook gebeurd het vaak dat geld wordt toegezegd uit relationele cultuur (lees: ik wil jou helpen), maar dat het uiteindelijk niet doorgaat. Een klein wonder kan je dus zeggen dat nu zowel toezegging en het geld zijn doorgekomen. Resultaat: de muur staat er goed bij!

Maar als een Filipijn gegeven heeft, waarom concludeer ik dan dat God goed is?

Ik zie zo al meerdere redenen: deze plek is aan God toegewijd; er is in geloof voor gebeden; zelf opbrengen was onmogelijk; dit soort bedragen zijn abnormaal: de bijbel spreekt meermaals over dingen die bij mensen onmogelijk zijn maar bij God mogelijk, al is het in een andere context

Daarnaast ben ik natuurlijk bevooroordeeld, met reden. Ik geloof namelijk dat God goed is, ten diepste

Dat is deels gefundeerd op de bijbel:

Deuterenomium 32:6 Doet u dit de HEERE aan, dwaas en onwijs volk? Is Hij niet uw Vader, Die u verworven heeft, Die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden? (En lees bij gelegenheid vooral nog even verder in deze tekst)

Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Johannes 14:8‭-‬10 Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo’n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: Laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.

Zowel in het oude als nieuwe testament wordt God omschreven als een vader en wij als kinderen, uit de tekst is duidelijk te lezen dat uitgegaan wordt van een goede God. Zo kennen de discipelen Jezus ook in het Johannes-evangelie: Jezus deed alleen goede dingen dus de vader moet ook goed zijn

Ook in mijn leven zie ik dat. Om een aantal dingen te noemen: ik ben gezond; ik heb genoeg; ik heb liefdevolle mensen om mij heen; ik heb een levende relatie met God; ik zie wonderen om mij heen, of dat nou nodig is of niet. Dit heb ik allemaal gekregen, door en ondanks mijn keuzes. Voor mij getuigd het van een goede God, die mij liefheeft en het beste met mij voorheeft

Daarnaast, hoe zou het leven eruit zien als ik niet geloof dat God intrinsiek goed is? Wat voor hoop zou ik dan hebben? Hoe zou ik in Jezus kunnen geloven zonder deze basis? Het zou leeg zijn en met achterdocht. Altijd zoekend naar een addertje in het gras. Maar nee, ik geloof in een goede God, die zijn zoon Jezus heeft gestuurd om ons te laten zien hoe goed Hij is