Gewassen in het bloed van Jezus / het Lam

Ken je deze uitspraak? Het klinkt ergens logisch, maar toch is het ook vreemd, waarom moet ik in bloed gewassen worden? Word ik daar niet viezer van? Wat word er eigenlijk mee bedoeld? Zelf moest ik hier ook even over nadenken, al helemaal toen een familielid ernaar vroeg. Ik hoop hier vandaag een licht op te schijnen

Voor degenen die deze zin nog niet kennen: het is een uitspraak die onder sommige christenen gebruikt wordt. Misschien kunnen we er betere woorden voor vinden, die makkelijker te begrijpen zijn. Daar kom ik aan het einde op terug

Het begint allemaal in Genesis, zoals het meeste. De aarde is gemaakt, de mensen zijn gemaakt en alles is perfect. Alles is zoals het bedoeld is, in harmonie met elkaar en met God

Maar dan.. maken de eerste mensen keuzes die niet naar Gods wil zijn. Ze eten verboden vruchten, de enige vruchten die verboden zijn, van het superbrede assortiment dat God had klaargelegd. Hoe het er vandaag uit zou zien: je bent in de Hanos of een andere groothandel, in het midden daarvan is één schap waarvan je verteld wordt dat je die niet kan kopen. Alle andere producten kan je kopen en van genieten. Toch besluit je juist dat product wil kopen, maar omdat dat niet kan, steel je het. Het maakt niet uit of je dat pas doet nadat je al het andere geproefd hebt, het was verboden, het was tegen Gods wil

God kan dat natuurlijk niet zomaar laten gaan, wanneer een bevel overtreden wordt dan zitten daar consequenties aan. God probeerde de relatie nog te redden, maar de mensen verstopten zich en schoven de schuld af. Dat leidde tot een zware straf: de scheiding tussen God en mensen, een relatie die tot aan dat moment zo hecht was, was ineens voorbij

Was het Gods intentie om de relatie te verbreken? Je zou kunnen zeggen van wel, maar dan ga je voorbij aan alles wat Hij voor goeds gegeven heeft. Als hij het had willen verbreken had hij net zo goed de aarde kunnen vernietigen of een nieuwe kunnen maken. Dus ik denk van niet, ook omdat Hij nog een reddingspoging gedaan heeft, Hij was niet op zoek naar een scheiding, maar juist naar relatie. Keer op keer zien we een plan van God starten om de relatie nieuw leven in te blazen: een nieuwe start met Noach, de wetten voor Mozes en uiteindelijk zelfs zijn eigen Zoon, Jezus

Vlak voor de uittocht uit Egypte zien we de eerste verwijzingen naar bloed van een lam: het lam dat geslacht wordt met Pasen, daarvan werd het bloed op de deurpost gestreken zodat God geen kinderen en vee van de Israelieten (het volk waar God een verbond mee heeft gesloten) zou doden. Door deze daad van gehoorzaamheid bracht het bloed van het lam bracht redding voor de kinderen van het verbond met God

Later zien we dat in de tabernakel (tempel in tentvorm) elke avond en ochtend een lam geslacht en geofferd wordt aam God. Het lam wordt verteerd, zodat dit niet met de mensen hoeft te gebeuren. Ook worden lammeren (ofwel 1-jarige, onbesmette rammen) geofferd en het bloed gebruikt op de grote verzoendag, waarbij God zich verzoent met Zijn mensen

Al deze offers zijn helaas maar tijdelijk, om het helemaal recht te zetten is er een perfect offer nodig. Van een mens, die elke keuze en gedachte in zijn leven voor God maakt, ook wanneer alles tegenzit. Inmiddels hebben we kunnen zien dat wij het niet zelf kunnen, elke poging om het goed te maken bleek onvoldoende. De enige die het recht kan zetten is God

Daarom zend God zijn Zoon: Jezus. Als Zoon van God en zelf God is Hij in staat dit te doen. Zijn offer is waardig om verzoening te brengen tussen God en mensen. Niet voor eventjes, maar voor altijd. Verzoening komt door het offeren van een lam. De volledige verzoening komt door Jezus, hierom wordt Jezus het Lam genoemd

Zijn bloed wast schoon, beter en dieper dan Omo of Dreft kant. Het wast schoon van zonde en schuld. Het wast alles weg wat relatie met God tegenhoudt

Kunnen we andere woorden gebruiken om dit aan te geven? Natuurlijk, bijvoorbeeld: Jezus maakt de relatie tussen God en mensen weer goed

Hebben die woorden dezelfde diepgang? Ik denk van niet, er is zoveel in de bijbel dat van toepassing is op de uitspraak ‘gewassen in het bloed van Jezus’ dat het moeilijk is om een andere samenvatting met dezelfde inhoud te vinden. Toch is het goed om dat te proberen, om zo God beter te leren kennen en om het makkelijker maken voor anderen om God te leren kennen

Ik hoop dat u bemoedigd bent, door wat Jezus voor ons gedaan heeft. Volgende keer vertel ik meer over outreach 😉

Voor degenen die instagram hebben, mijn outreach is te volgen via: @barbabos.outreach.2022